Föreläsningar

Nedan följer smakprov på Lyckoklinikens tema föreläsningar:

Glädje som drivkraft – Tacksamhet och glädje är ett växande område inom den positiva psykologin med fokus på livets meningsfulla och goda sidor. Positiv psykologi handlar om vad du själv kan göra för att frigöra din inneboende positiva kraft, både privat och på arbetsplatsen. Hur dina tankar, din känsla kan skapa ”ditt bästa tillstånd”. Föreläsningen vänder sig till dig som vill veta mer om hur du själv kan skapa mer glädje i ditt och i andras liv. Utmärkt föreläsning när du som ledare har som mål att bygga arbetsglädje.

Träning är bästa medicinen – Forskare, läkare och hälsocoacher är överens om att träning är bästa medicinen! Dagens vetenskapliga studier pekar på sambandet mellan fysisk aktivitet och ett långvarigt friskt liv. Allt för många vuxen når inte upp till en miniminivå av 30 minuters rörelse om dagen, varken under arbetsdagen eller under sin fritid. Föreläsningen inspirerar dig till regelbunden fysisk aktivitet och till en mer medveten näringsrik kost. Föreläsningen utgör en utmärkt grund för hälsosatsningar och aktiva konferenser, med målet att motivera alla till ett friskare, piggare, mer hållbart liv.

Hjärtats intelligens – Länge har vetenskapen antagit att hjärtat bara är en muskel med uppgiften att syresätta blodet. Aktuell forskning visar att hjärtat har många fler uppgifter som t ex. att styra förmågan att känna empati, glädje, tacksamhet, samhörighet och team känsla. Föreläsningen bjuder in till en värld av forskning kring hjärtats synk med hjärna, en vetenskapligt mätbar balans som visar vägen mot hållbar hälsa, harmoni och framgång. Vill du och ditt team bli lika fokuserade och samspelta som landslaget U – 21 orna är detta föreläsningen.

Livsviktig vila – Återhämtning är en bortglömd medicin. Ur balans leder allt oftare till ett liv i obalans. När vi avstår från vila och regelbunden återhämntning, hämmas immunförsvaret, vi brister i uppmärksamhet och i beslutsfattande. Vi kan till och med utveckla depressioner av brist på återhämtning och långvarig brist på sömn gör oss riktigt sjuka. Föreläsningen visar på dina egna möjligheter att hjälpa din kropp att återställa balansen.

Andra temaföreläsningar:

  • Balans i livet
  • Kost för goda prestationer
  • Hälsa på arbetsplatsen